64972 - Είναι Λεμκινισμός

Ν. Λυγερός

Είναι Λεμκινισμός
ο όρος
γενοκτονία
γιατί τον έπλασε
τεχνητά
από τα λατινικά
και τα ελληνικά
για να υπάρχει
στα αγγλικά
και να βοηθήσει
τους αθώους
της Ανθρωπότητας.