64974 - Τα σοκολατάκια

Ν. Λυγερός

Τα σοκολατάκια
μπορούν και αυτά
να εκπροσωπούν
πολιτισμό
γιατί δεν είναι
μόνο υλικό
αλλά τεχνογνωσία
πολλές φορές
αιωνόβια
έτσι η γεύση τους
είναι σχέση
με την παράδοση.