64981 - Το ολόγραμμα

Ν. Λυγερός

Το ολόγραμμα
μπορεί
να είναι
ζωντανό
όχι μόνο
επειδή
γίνεται
αλλά
διότι είναι
το πρέπον
λόγω ιστορίας.