64982 - Η πολλαπλότητα

Ν. Λυγερός

Η πολλαπλότητα
του έργου
των Χαμαιλεόντων
επιτρέπει
την έρευνα
της ανθρώπινης
συμπεριφοράς
πέρα από το ανθρώπινο
και μέσα
στο βαθύ μέλλον.