64983 - Οι ενδείξεις

Ν. Λυγερός

Οι ενδείξεις
του δωδέκατου
αιώνα
εξηγούνται
με την παρέμβαση
του μέλλοντος
που επιστρέφει
κάθε φορά
που υπάρχει
ανάγκη.