64985 - Η Εγκυκλοπαίδεια

Ν. Λυγερός

Η Εγκυκλοπαίδεια
του χρώματος
εμφανίστηκε
στους Χαμαιλέοντες
λόγω ανάγκης
ως σημείο
αναφοράς
που πολλαπλασιάζει
τη δύναμη
της σφαιρικής
βιβλιοθήκης.