64987 - Οι κινήσεις

Ν. Λυγερός

Οι κινήσεις
του στόματος
πάνω
στη φυσαρμόνικα
δίνουν
πολλές δυνατότητες
που φαίνονται
απίθανες
για όσους
δεν ξέρουν.