64988 - Η μελέτη

Ν. Λυγερός

Η μελέτη
της ιστορίας
των Ναϊτών
και των Ιωαννιτών
αποδεικνύει
το βάθος
αυτών των ταγμάτων
αφού ο μύθος
έγινε
διαχρονικός
λόγω
του ηρωισμού
της πίστης.