64990 - Η νέα αποστολή

Ν. Λυγερός

Η νέα αποστολή
αποτελεί
ενίσχυση
ενός αγώνα
που διαρκεί
εδώ και δεκαετίες
για τους αθώους
και τους δίκαιους
που δεν ξέχασαν
την ιστορία.