64991 - Όταν ανακάλυψες

Ν. Λυγερός

Όταν ανακάλυψες
την σφαιρική
βιβλιοθήκη
δεν μπορούσες
να το πιστέψεις
ενώ η περιγραφή της
μέσω του έργου
άρχισε
πριν κατασκευαστεί.