64992 - Οι δακτυλισμοί

Ν. Λυγερός

Οι δακτυλισμοί
του μαντολίνου
οκτάβα
είναι διαφορετικοί
και απαιτούν
άλλη εξάσκηση
σε σχέση
με το μαντολίνο
έτσι ο συντονισμός
των δύο
εμπλουτίζει
τον εγκέφαλο.