64993 - Οι ήχοι

Ν. Λυγερός

Οι ήχοι
του ντουντούκ
σου θυμίζουν
μια βαθύτητα
που αγγίζει
το δεξί χέρι
και οι δακτυλισμοί
μιλούν άμεσα
στο είναι σου
γιατί είναι
αναγκαίοι
στη συνέχεια.