65000 - Ο παλιός λόγιος

Ν. Λυγερός

Εκείνος που ήξερε
τους παρελθοντιστές
και που είχε μελετήσει
τόσο βαθιά
τη χαμαιλεοντική μυθολογία
είχε μάθει
τι σημαίνει προσφορά
εντός του Χρόνου
χάρη στο χρώμα
έτσι το έργο του
ανέδειξε την ουσία
που άλλοι θα είχαν ξεχάσει
επειδή ποτέ
δεν είχαν αγγίξει
πρακτικά
την έννοια της τελειότητας
που σημάδεψε
τον εγκέφαλό του
όταν ανακάλυψε
πώς λειτουργούσαν
οι Δάσκαλοι του Χρόνου
προς όφελος της Ανθρωπότητας.