65007 - Ο αποκρυπτογράφος

Ν. Λυγερός

Ο αποκρυπτογράφος
της επιστημονικής
φαντασίας
είχε γεννηθεί
σ’ έναν κόσμο
όπου επιτρεπόταν
μόνο μια γλώσσα
εκείνη
του συστήματος
όμως αυτός
είχε ανακαλύψει
τις νεκρές γλώσσες
των επόμενων αιώνων.