65009 - Διαβάζοντας έγγραφα 

Ν. Λυγερός

Διαβάζοντας έγγραφα
του παρελθόντος
βρίσκεις πιστοποιητικά
αρχαιολογικών ανασκαφών
που δεν μπορούσες
να φανταστείς
ενώ είναι ιστορικά
και έχουν καταγραφεί
επίσημα.