65010 - Στα αρχεία 

Ν. Λυγερός

Στα αρχεία
της φιλολογίας
βρίσκεις
απτές αποδείξεις
για το πάθος
της Διδασκαλίας
για τις ομηρικές
μελέτες
και τα μυκηναϊκά.