65020 - Οι μπλε φάκελοι

Ν. Λυγερός

Οι μπλε φάκελοι
προστάτευαν
τα σκληρά αρχεία
του παρελθόντος
που κατέγραφαν
την ιστορία
που είχε
αλλάξει
το μέλλον
χάρη στη διάρκεια
και την αξία
του έργου.