65021 - Η καταγραφή

Ν. Λυγερός

Η καταγραφή
του Morgenthau
για όλες τις
προσπάθειες
που έκανε
ο Καραθεοδωρή
για να σώσει
τα βιβλία
της βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου,
μάς δείχνει
πόσο σεβόταν
την ιστορία.