65029 - Κοιτάζεις τη ζωή

Ν. Λυγερός

Κοιτάζεις τη ζωή
αλλά δεν βλέπεις
τον θάνατο
ως πέρασμα
στην άλλη ζωή
αυτό έγραψε
ο πρεσβύτερος
στην επιστολή του
για να γίνει
κατανοητή
η Σχολή.