65030 - Ο Μαθητής

Ν. Λυγερός

Ο Μαθητής
δεν είναι
μαθητευόμενος
είναι ήδη
πιστός.
Δεν διδάσκεις
στον Μαθητή.
Έχεις Μαθητή.
Εν αρχή
η πίστη
και μετά
η Διδασκαλία.