65033 - Είναι ο Δίκαιος

Ν. Λυγερός

Είναι ο Δίκαιος
που παράγει
δικαιοσύνη
και όχι
η δικαιοσύνη
που παράγει
Δίκαιους.
Ο Δίκαιος
μόνο
δικαιώνεται.