65036 - Τα προσχέδια

Ν. Λυγερός

Τα προσχέδια
του μνημείου
άρχισαν
με το σχήμα
του δεντρόμινου
για να φανεί
με άλλο τρόπο
η ουσία
της προσφοράς
του Lemkin
μέσω γλυπτού.