65038 - Το νέο σου μάτι

Ν. Λυγερός

Το νέο σου μάτι
θα σου επιτρέψει
να δεις φωτεινά
τον κόσμο
και να απολαύσεις
την εικαστική
ομορφιά
εκεί όπου έβλεπες
μόνο θολά
και σκοτεινά
και αυτό είναι
χαρά για μας.