65047 - Και στο πάρκο

Ν. Λυγερός

Και στο πάρκο
ανακαλύπτεις
κομμάτια
παραδείσου
αν προσέχεις
τα μέρη
που είναι
απομονωμένα
γιατί εκεί
υπάρχει
η ηρεμία
και η αρμονία.