65051 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
στο ελεύθερο Θιβέτ,
στην ανεξαρτησία
της Ταϊβάν
και γενικά
στη δημοκρατία
μπορεί
να λογοκριθούν
από τα κινητά
που έρχονται
από την Αυτοκρατορία
του Κέντρου.