65057 - Η χειραγώγηση

Ν. Λυγερός

Η χειραγώγηση
των μαζών
ήταν το έργο
ενός Ούγγρου
φυσικού
που αντιστάθηκε
στο κομμουνιστικό
καθεστώς
που έδειξε
πόσο βάρβαρο
ήταν το κράτος.