65058 - Το φως

Ν. Λυγερός

Το φως
στην παλιά
συνοικία
ήρθε
ν’ αντισταθεί
στη φωτιά
της μάζας
που είχε
χειραγωγηθεί
από το σύστημα
της βαρβαρότητας.