65059 - Στη συνοικία

Ν. Λυγερός

Στη συνοικία
του Αγίου Ιωάννη
είναι δύσκολο
να μην σκεφτείς
την ουσία
των βιβλίων
και να θυμηθείς
τους παρελθοντιστές
που αναζητούσαν
τα ίχνη
του μύθου
των Χαμαιλεόντων.