65063 - Μπορεί η σκιά

Ν. Λυγερός

Μπορεί η σκιά
να έρθει
χωρίς φως;
Όχι.
Μπορεί το φως
να δημιουργήσει
σκιά;
Ναι!
Διότι η σκιά
είναι το αντικείμενο
του φωτός.