65075 - Οι ικανότητες

Ν. Λυγερός

Οι ικανότητες
που έχει η νοημοσύνη
είναι απίστευτες
ακόμα και μετά
τις εφαρμογές τους
γιατί άλλοι
θεωρούν ότι είναι
θαύματα
για την φυσική
πραγματικότητα
του κόσμου.