65079 - Η δύναμη της γλωσσολογίας

Ν. Λυγερός

Η δύναμη της γλωσσολογίας
ξεπερνά τη φιλολογία
γιατί εξετάζει
τη γλώσσα
σε βάθος
πέρα της πρότασης
για να φτάσει
στο επίπεδο
της σκέψης
χωρίς εμπόδια.