65080 - Η αγάπη της αρχαιολογίας

Ν. Λυγερός

Η αγάπη της αρχαιολογίας
φαίνεται στην πράξη
όταν σκάβεις,
ζωγραφίζεις
καταγράφεις
για να μη χαθεί
το παρελθόν
μπροστά
στα μάτια σου
λόγω λανθασμένης
κίνησης.