65083 - Η υψηλή στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η υψηλή στρατηγική
αποδεικνύει
ότι υπάρχει
συμμαχία
στον Ινδικό
και στον Ειρηνικό
Ωκεανό
πέρα των τοπικών
προβλημάτων
που απασχολούν
την επικαιρότητα.