65089 - Πρόσεχε την τεχνική

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε την τεχνική
του οργάνου
αν θέλεις
να περάσεις
στο επίπεδο
της τέχνης
αφού αυτή
πρέπει
να την καλύψει
όταν υπάρχει
αλλιώς παράγεις
μόνο θόρυβο
τον οποίο
ονομάζεις
μουσική
αλλά χωρίς
να το πιστεύεις.