65090 - Πρέπει να προσέχεις

Ν. Λυγερός

Πρέπει να προσέχεις
τους δακτυλισμούς
όταν χρειάζεσαι
την επέκταση
του Mi
για να παίξεις
το Fa♯
όταν είναι
σε κλίμακα
Ρε μείζονα
αλλιώς
δεν θα προλάβεις
τη διόρθωση
που απαιτεί
η συνέχεια
του έργου.