65098 - Με τις κοινές

Ν. Λυγερός

Με τις κοινές
δηλώσεις
των Προέδρων
της Αμερικής
και της Γαλλίας
βλέπεις
την κοινή
πορεία
με την Ευρώπη
για τη ζώνη
του Ινδικού
και του Ειρηνικού
Ωκεανού.