65100 - Σιγά σιγά η Κίνα

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά η Κίνα
πέρασε
από ένα μοντέλο
προσέλκυσης
σε μια στάση
αντιπαράθεσης
μέσω
επιχειρήσεων
του κομμουνισμού
που φοβάται
για την επιβίωση.