65101 - Το μετάξι

Ν. Λυγερός

Το μετάξι
του δρόμου
παράγεται
πάντα
από το κόμμα
το κομμουνιστικό
της Κίνας
κι αν δεν το βλέπεις
μάθε για το δόγμα
των τριών
πολέμων
δηλαδή
της χειραγώγησης,
της ψυχολογίας
και της δικαιοσύνης.