65103 - Μια φορά κι έναν καιρό

Ν. Λυγερός

Μια φορά κι έναν καιρό
είναι μεταφορά
της έκφρασης
once upon a time
που δημιουργήθηκε
το 1729
ως μετάφραση
της έκφρασης
που επινόησε
ο Charles Perrault
στα παραμύθια του
il était une fois.
Αυτό φαίνεται
ήδη στην έκδοση
του 1697
του βιβλίου
Peau d’Âne.