65104 - Η χαρά της μουσικής

Ν. Λυγερός

Η χαρά της μουσικής
υπάρχει
και την ώρα
της έξυπνης
παιδείας
γι’ αυτό
είναι ικανή
να συμμετέχει
σε εορτασμό
όταν η ανάγκη
είναι ανθρώπινη
αφού
προσφέρει
ανθρωπιά
στις ψυχές.