65106 - Το Rimland

Ν. Λυγερός

Το Rimland
του Spykman
είναι πιο ισχυρό
από το Heartland
του Mackinder
και αυτό φαίνεται
επί του πρακτέου
και πέρα
του Ψυχρού Πολέμου
γιατί είναι
και μια αντιπαράθεση
της σκέψης
της θάλασσας
και των ωκεανών
ενάντια
στη σκέψη
της ξηράς.