65107 - Το κομμουνιστικό κάρβουνο

Ν. Λυγερός

Γιατί δεν λέμε
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
ότι η χώρα
που καταναλώνει
το περισσότερο
κάρβουνο
στον κόσμο
είναι απλώς
η κομμουνιστική
Κίνα
και μάλιστα
με μεγάλη διαφορά
σε σχέση
με όλες
τις άλλες.