65108 - Μια συμφωνία

Ν. Λυγερός

Μια συμφωνία
που δεν εφαρμόζεται
επί της ουσίας
δεν υπάρχει
και είναι
η απόδειξη
της έμμεσης
αντίστασης
που συνεχίζει
να λειτουργεί
ακόμα
κι αν υπάρχουν
ιδεολογικές
πιέσεις
στο εσωτερικό
της χώρας.