65109 - Τα νομοσχέδια

Ν. Λυγερός

Τα νομοσχέδια
που δεν περνούν
από τη Βουλή
για να ψηφιστούν
επί της ουσίας
δεν λειτουργούν
και αυτό είναι
η εφαρμογή
της πρακτικής
πολιτικής
που εξετάζει
στην τελική
μόνο το απτό
ενός πολιτικού
οράματος.