65120 - Στην γλυπτική

Ν. Λυγερός

Στην γλυπτική
όταν ψήνεις
τον πηλό
στην ουσία
τον καταστρέφεις
αλλά εκείνη
τη στιγμή
παράγεις
με τη θυσία του
ένα έργο
που αποτελεί
όχι μόνο
μη αναστρέψιμη
πράξη
μα και αξία
προστιθέμενη.