65121 - Η δημιουργία

Ν. Λυγερός

Η δημιουργία
εμπεριέχει
ένα κομμάτι
καταστροφής
αλλά
το αξιοποιεί
γιατί ξέρει
ότι πρόκειται
για μια θυσία
που δεν πρέπει
να χαθεί
αλλά
ν’ αποτελέσει
συνέχεια
για να ζήσει
ένα νέο
έργο.