65122 - Τo φρούτο

Ν. Λυγερός

Τo φρούτο
είναι η τροφή
του πυρήνα
αλλιώς
αποτελεί
το λίπασμα
του δένδρου
έτσι
αν είσαι
το ενδιάμεσο
πρέπει
η αξιοποίηση
να είναι
πολλαπλασιασμός
για τη συνέχεια
του έργου.