65123 - Η επιλογή

Ν. Λυγερός

Η επιλογή
της δημιουργίας
πρέπει
να έχει
μέσα της
και το κόστος
της καταστροφής
για να υπολογίσει
σωστά
το κέρδος
της πράξης
που δεν θα είχε
κανένα νόημα
στο πλαίσιο
της θεωρίας
αποφάσεων
της Ανθρωπότητας.