65125 - Η ανακύκλωση

Ν. Λυγερός

Η ανακύκλωση
χωρίς πολυκυκλικότητα
δεν προσφέρει
απολύτως
τίποτα
γιατί
αποτελεί
φαύλο κύκλο
επειδή
δεν έχει
μέσα της
προστιθέμενη
αξία
αφού
ο σκοπός της
δεν είναι
η παραγωγή
έργου.