65128 - Η βερικοκιά

Ν. Λυγερός

Η βερικοκιά
για να ζήσει
περισσότερο
μεταμορφώνεται
σε ντουντούκ
που είναι
ικανό
να ξεπεράσει
χιλιετίες
για να ενσωματωθεί
στον αρμενικό
πολιτισμό.
Έτσι η ζωή
της βερικοκιάς
έχει συνέχεια
με την ψυχή
του ντουντούκ.